Aug 23 2013

Oracle Virtual Machine (OVM) video’s

Published by under Oracle Virtual Machine

Voor het inwerken op Oracle Virtual Machine (OVM) heb ik een aantal video’s op een rijtje gezet.

[ ] Oracle VM 3.0 Setup (Good Video Demo Quality)

[ ] Create first virtual machine in Oracle VM 3.1.1.

[ ] Oracle VM 3.2.1 Demonstration

[ ] Upgrade Oracle VM Servers Version: 3.2.3

[ ] Create ORACLE VM Server Pool (geen geluid)

[ ] Connecting Oracle VM Manager to Oracle VM Server

[ ] (UCM/IRM) Oracle VM Server Configuration ( geen geluid)

No responses yet

Jun 29 2011

Cronacle: drop filter

Published by under Cronacle,News

Deze week een beheer issue bij de hand gehad m.b.t. een “monitoring filter”. Een Cronacle gebruiker had een eigen filter geschreven. Na het aanklikken van het filter duurde het meer dan 1 uur voordat er jobs getoond werden.

Analyse

Via een aparte SQL sessie heb ik de repository geraadpleegd welke “where clause” definities er waren voor filters. De betreffende where conditie heb ik aan een explain plan onderworpen. Er was voor een kolom gekozen, welke niet ge├»ndexeerd was, waardoor het filter een full table scan deed op de repository view JCS_JOBS.


Een nieuw filter bouwen, gebaseerd op andere kolommen die wel geïndexeerd zijn, is dan een oplossing.

Verwijderen oude filter

Normaliter kan men een filter verwijderen door:
– filter selecteren
– rechter muis knop
– “delete” selecteren
Echter bij het selecteren van het filter wordt eerst de detail informatie opgehaald.
Daar wil ik nu geen uur op wachten…..

Verwijderen filter via Redwood Shell

Het filter kan ook verwijderd worden via de Redwood Shell. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het jcs_registry pacakge. Filter informatie ligt opgeslagen via registry instellingen. Met de volgende query kan men de “key waarde” van een betreffend filter terugvinden, welke we nodig hebben om het filter te kunnen verwijderen.

select key_id, name, private
from sysjcs.rs_all_registry_keys
where parent_key_id in ( select key_id from sysjcs.rs_all_registry_keys where name=’Filters’ )
and jcs_registry.key_path(key_id) like ‘%/Monitor/Jobs/Filters/%’;

Een voorbeeld van de output is:

KEY_ID NAME PRIVATE
5520 PL_TEST_DROP_FILTER Y

Na het opstarten van een Redwood Shell (RS), kan men het volgende commando geven:

begin
jcs_registry.drop_key(key_id=>5520, recursive=>’Y’);
end;

No responses yet

Jun 17 2011

Cronacle: Overzicht parameters en constraints

Published by under Cronacle

Na het bouwen van jobchains en/of scripts kun je de kwaliteit van de parameters en constraints controleren met de volgende query. In de query worden alle jobchains en scripts van een bepaalde applicatie, in dit voorbeeld ABC_DEF, gepresenteerd.

select a.owner, a.name
, b.parameter_id, b.parameter_name, b.data_default, b.data_type, b.data_length, b.groupname
, c.name constraint_name, c.constraint_id
,d.message_text, d.search_condition
from jcs_scripts a
, jcs_script_parameters b
, jcs_script_constraint_columns c
, jcs_script_constraints d
where a.application_name = ‘ABC_DEF’
and a.script_id = b.script_id
and b.parameter_id < 1000 and b.script_id = c.script_id (+) and c.script_id = d.script_id(+) and c.constraint_id = d.constraint_id (+) and b.parameter_id = c.parameter_id (+);

No responses yet

Dec 07 2010

Cronacle8 kennis sessie

Published by under Cronacle,News

Op 6 en 7 december heb ik een Cronacle8 kennis sessie mogen volgen.

No responses yet