Jun 17 2011

Cronacle: Overzicht parameters en constraints

Published by at 06:29 under Cronacle

Na het bouwen van jobchains en/of scripts kun je de kwaliteit van de parameters en constraints controleren met de volgende query. In de query worden alle jobchains en scripts van een bepaalde applicatie, in dit voorbeeld ABC_DEF, gepresenteerd.

select a.owner, a.name
, b.parameter_id, b.parameter_name, b.data_default, b.data_type, b.data_length, b.groupname
, c.name constraint_name, c.constraint_id
,d.message_text, d.search_condition
from jcs_scripts a
, jcs_script_parameters b
, jcs_script_constraint_columns c
, jcs_script_constraints d
where a.application_name = ‘ABC_DEF’
and a.script_id = b.script_id
and b.parameter_id < 1000 and b.script_id = c.script_id (+) and c.script_id = d.script_id(+) and c.constraint_id = d.constraint_id (+) and b.parameter_id = c.parameter_id (+);

No responses yet

Leave a Reply